Cam followers

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 6mm - 35mm
  • Đường kinh ngoài (D): 16mm - 90mm
  • Độ dày vòng bi (B): 28.2mm - 100mm
  • Chiều rộng ( C): 11mm - 35mm