Tin tức sự kiện mới nhất từ CTY TNHH đầu tư thương mại POTEC VIỆT NAM.

 • CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG – TKV

  Tháng Hai, 2023

  Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2022 cho Công ty TNHH MTV Môi trường – TKV

  Chi tiết
 • Công ty TNHH MTV Môi trường – TKV

  Tháng Tám, 2021

  Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa thường xuyên hàng năm cho Công ty TNHH MTV Môi trường – TKV

  Chi tiết
 • Nhà máy nhiệt điện Formosa Đồng Nai

  Tháng Tám, 2021

  Cung cấp vật tư phục vụ đại tu, sửa chữa thiết bị cho Nhà máy nhiệt điện Formosa Đồng Nai

  Chi tiết
 • Công ty Tuyển Than Cửa Ông – TKV

  Tháng Tám, 2021

  Cung cấp gối đỡ và vòng bi cho các đợt sửa chữa hàng năm của Công ty Tuyển Than Cửa Ông – TKV

  Chi tiết
 • Nhà máy Nhiệt điện An Khánh

  Tháng Bảy, 2021

  Cung cấp và lắp đặt bơm bùn tại Nhà máy Nhiệt điện An Khánh

  Chi tiết