Nhà máy nhiệt điện Formosa Đồng Nai

Cung cấp vật tư phục vụ đại tu, sửa chữa thiết bị cho Nhà máy nhiệt điện Formosa Đồng Nai

Chia sẻ bài viết