Nhà máy Alumin Nhôm Lâm Đồng – TKV

Cung cấp phụ tùng bơm phục vụ sửa chữa cho Nhà máy Alumin Nhôm Lâm Đồng – TKV

Chia sẻ bài viết